Startsida

Om företaget

Leverantörer

Övriga leverantörer

Tillbehör

Anläggningar

Beställning

Mejla oss

 

 

Leverantörer

Torkanläggningar för spannmål, foderberedning

 

Utfodringssystem

Luftningsgolv, plansilo, torkning och lagring av spannmål, frö och hö

 

Transportörer, elevatorer

Modulsilor, böjliga transportskruvar

 

Transportörer, elevatorer

 

 

Box 76, 244 22 KÄVLINGE
Tfn 046-73 09 00, 046-73 35 90 - info@berggrenmaskiner.se - Fax 046-73 35 72
Besöksadress: Fabriksgatan 5, Kävlinge

© Berggren Maskiner AB